Spredning og smitterisiko

Børnesår er en smitsom sygdom, der er almindeligt forekommende i sensommeren og efteråret fra juli til september. Børnesår smitter ved direkte kontakt mellem personer eller indirekte via genstande, der har været i direkte kontakt med smittebæreren. Spredning af børnesår er derfor især almindelig blandt børn, der leger sammen. Da børnesår er meget smitsomt, kan spredningen ske meget hurtigt i f.eks. børnehaver og skoler. 

For at mindske smitterisikoen er det vigtigt, at barnet ikke klør sig på sårene, og at de personer, der er i kontakt med det smittede barn, vasker hænderne ofte. Undgå fælles brug af legetøj, tekstiler osv. for at undgå indirekte smittespredning. 

Det er afgørende at understrege vigtigheden af god hygiejne ved børnesår, da sygdommen er meget smitsom. Vær omhyggelig med altid at vaske hænderne efter kontakt med et smittet hudområde. 

Børnesår i børnehaver og skoler
Børnehaver og skoler er optimale miljøer for impetigo-bakterier. Den nære kontakt gør, at bakterierne let spredes mellem individer, så der starter en epidemi. Det kan være svært at kontrollere smitten, fordi børnene deler legetøj og til dels også genstande af tekstil. Läkemedelsverket (Lægemiddelstyrelsen) anbefaler, at man bruger engangsartikler i disse miljøer i den udstrækning det er muligt, for at minimere bakteriespredningen. I børnehaver kan smitte med børnesår minimeres gennem:

  • –  Længere ophold udendørs 
  • –  Mindre børnegrupper
  • –  God hygiejne

Børn bør holdes hjemme fra børnehaven, indtil sårene er tørret ud, sårskorperne er faldet af, og sårene er lægt. Der er dog forskellige regler i de forskellige børnehaver. Man skal derfor som forældre sætte sig ind i de regler, der er i institutionen. Normalt skal børn holdes hjemme fra børnehaven, da de som regel er så små, at de ikke forstår vigtigheden af blandt andet renlighed. Skolebørn kan gå i skole trods smitte med børnesår, fordi de forstår, hvor vigtigt det er at vaske hænderne regelmæssigt og at undgå at klø i sårene, men de bør undgå at deltage i gymnastik, bad og madlavning. 

 

Side opdateret 2016-01-13

Lægemiddel Information

Microcid® creme 1 % er et OTC lægemiddel. Microcid® er en receptfri desinficerende creme (1% hydrogenperoxid) brugt mod hudinfektioner forårsaget af bakterier. Smør Microcid® creme på den angrebne hud i et tyndt lag 2-3 gange daglig i højst 1-2 uger. De bør ikke bruge Microcid® creme til børn (under 2 år) uden lægens anvisning. Brug ikke Microcid® creme hvis de bruger andre midler til huden (f.eks. anden medicin eller desinfektionsmidler). Undgå at få Microcid® creme i øjnene. Microcid® creme indeholder propylenglycol, der kan give irritation af huden. Læs alltid indlægssedlen før anvendelse af lægemidlet Microcid®. Størrelse 25 g. Ikke fast pris. 

Klik her for at læse produktresuméet

Husk at læse indlægssedlen ved at klikke her og søge på produktet